images

Kariyer Planlama

Kursumuzun tüm öğrencilerine kendi tercihleri ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yapılır ve en doğru mesleğe yönlendirilir.

Motivasyon çalışmaları öğrencilerin başarılı olabilmesi için engeller etkisiz hale getirilir, doğru ve etkin çalışma yapılması için planlama yapılır.